Inclusiecriteria

  • 18 jaar of ouder en in staat om geïnformeerde toestemming te geven,

  • het globaal medisch dossier van de patiënt wordt door een deelnemende arts in dezelfde praktijk beheerd

  • patiënt ontvangt voorschriften voor z-drugs of benzodiazepines ((z-)BZD)van deelnemende arts voor gebruik op dagelijkse basis

  • patiënt rapporteert dagelijkse inname (≥ 80% van dagen) van (z-)BZD in de afgelopen 6 maanden, voor primaire indicatie van slaapstoornissen

Exclusiecriteria

  • aanwezigheid van een ernstige psychiatrische stoornis die volgens de beoordeling van de behandelende arts een contra-indicatie voor de afbouw van (z-)BZD is

  • aanwezigheid van terminale ziekte

  • elk geval waarin de afbouw van (z-)BZD schadelijk kan zijn

  • het niet willen of niet kunnen om geïnformeerde toestemming te geven

  • niet beschikken over e-geletterdheid (bekend zijn met email en internetgebruik)

  • patiënten met middelenmisbruik (andere middelen dan (z-)BZD) zullen tevens uitgesloten worden omdat er in deze gevallen vaak sprake is van sub-therapeutische (z-)BZD afhankelijkheid en/of comorbide psychologische/psychiatrische aandoeningen die gespecialiseerde zorg behoeven