FAQ

 

Rekrutering in de zomervakantie?

Inclusie van patiënten is tevens mogelijks in de zomervakantie, want het ondertekenen van het geïnformeerd toestemmingsformulier betekent niet dat de begeleiding onmiddellijk aanvat.

De begeleiding door de huisarts en (eventuele) toegang tot de online interventie start enkel na randomisatie, dus wanneer je als arts 10 patiënten hebt geïncludeerd.

 

Daarnaast is het een pragmatische trial: er is geen verplichting om af te bouwen of het gebruik van benzodiazepines te veranderen. Patiënten kunnen aldus instappen alvorens op vakantie te  vertrekken. Wel zullen ze uitgenodigd worden om een wachtwoord aan te maken en een vragenlijst in te vullen. Voor het invullen van deze eerste vragenlijst hebben patiënten overigens vier weken tijd.

 

In onze groepspraktijk hebben de patiënten geen vaste arts.

Kunnen wij deelnemen?

Ja, maar er zijn goede afspraken nodig:

  • Hoe garanderen jullie de registratie in het eCRF en EMD voor deelnemende patiënten?

  • Hoe organiseer je de controle van deze documenten tijdens monitoring visites van de studiecoördinator?

 

Als arts ben ik vrijgesteld van btw. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is echter een btw-plichtige activiteit. Hoe gaan we hiermee om?

De beslissing ET 116.111 voorziet een bijzondere regeling voor artsen/ziekenhuizen die meewerken aan klinische studies en onderzoekswerk en die geen btw-administratie voeren. Wij raden aan om gebruik te maken van deze beslissing, maar informeren u graag over de andere opties zodat u weloverwogen een keuze kan maken.

btw-plichtig

U haalt inkomsten uit zelfstandige, btw-plichtige activiteiten.

+

U kan btw-plichtige nevenactiviteiten uitvoeren.

-

U dient een periodieke btw-aangifte in te vullen.

U dient zelf facturen op te maken voor deze prestaties.

U dient jaarlijks een klantenlisting in te dienen (waarop u KU Leuven als klant vermeldt met volgende gegevens:
BE-0419.052.173 + het bedrag).

vrijstelling

Indien uw omzet uit uw activiteiten van wetenschappelijk onderzoek (en eventuele andere btw-plichtige nevenactiviteiten) onder 25.000 euro blijft, kan u kiezen voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

Deze keuze moet u doorgeven aan uw lokale btw-controlekantoor.

+

U dient geen btw-aangifte in te vullen.

-

U dient zelf facturen op te maken voor deze prestaties.

U dient jaarlijks een klantenlisting in te dienen (waarop u KU Leuven als klant vermeldt met volgende gegevens:
BE-0419.052.173 + het bedrag).

self-billing

U maakt gebruik van de bijzondere beslissing ET116.111.
Deze keuze moet u niet doorgeven aan uw lokale btw-controlekantoor.

+

U dient geen btw-aangifte in te vullen.

U dient zelf geen facturen op te maken.  KU Leuven zal de facturen in uw plaats opstellen (“self-bill”) en de daarop vermelde btw doorstorten aan de fiscus.

-

U dient jaarlijks een klantenlisting in te dienen (waarop u KU Leuven als klant vermeldt met volgende gegevens:
BE-0419.052.173 + het bedrag excl. btw).

 

Welke tools kunnen we gebruiken om de afbouw van (z-)BZD te begeleiden?

 

Er zijn meerdere tools en informatiefiches online beschikbaar. Deze werden ontwikkeld door het FOD Volksgezondheid.  U kan deze hier raadplegen en downloaden. De meeste informatie vindt u terug in het online hulpmiddelenboek. Zo vindt u bijvoorbeeld in hoofdstuk 8 de stopbrief, een slaapdagboek, meerdere vragenlijsten, etc. 

Daarnaast bestaan er ook online conversieprogramma's die interessant kunnen zijn indien u wenst te werken met diazepam tijdens de afbouw.  Hier vindt u een voorbeeld.