Informatie voor huisartsen

 

Studie-opzet

 

Dit is een pragmatische, cluster-gerandomiseerd gecontroleerde studie, waarmee de dagelijkse klinische praktijk zo goed als mogelijk wordt nageleefd. Er werken zes academische centra voor huisartsgeneeskunde mee aan dit onderzoek. Samen begeleiden we 120 huisartsen in deze studie.

Elke huisarts includeert tien patiënten tijdens reguliere consultaties. Na deze inclusie wordt de praktijk gerandomiseerd. 

 

Meer informatie over het verloop van de studie vindt u hier.

Deelnemende huisarts?

 

Vooraf

 

Alvorens de studie start, nodigen we graag alle geïnteresseerde artsen uit voor een trainingssessie omtrent het gebruik van zolpidem, zoplicon en benzodiazepines in de huisartspraktijk.  Tijdens deze training staan we stil bij de huidige richtlijnen en praktische tips voor de afbouw van benzodiazepines, en nodigen we artsen uit tot deelname aan de studie. Accreditering voor deze training werd aangevraagd. Er vindt nog slechts één sessie plaats, in Jette. Inschrijven kan u hier.

Wanneer u niet heeft kunnen deelnemen aan bovenvernoemde trainingssessie, vragen we u uw kennis op te frissen door middel van zelfstudie. Graag voorzien we hiervoor het nodige studiemateriaal.

Tevens worden alle deelnemende artsen verwacht tijdens een opstartbijeenkomst oftewel investigator meeting. Tijdens deze bijeenkomst lichten we het studieprotocol gedetailleerd toe, overlopen we samen de principes van Good Clinical Practice, ontvang je het nodige materiaal om te starten, en ondertekenen we de contracten.

​​​​Je aanwezigheid op deze bijeenkomst is aldus cruciaal voor je deelname. We organiseren in verschillende regio's een investigator meeting, en nodigen je uit hier te kiezen wat voor jou best past.

Eerst nog inschrijven voor deelname aan de studie? Registreer hier.

 
 

Waarom deze studie?

België is koploper als het aankomt op de globale consumptie van z-drugs en benzodiazepines.

In 2011 werden er 495 miljoen DDD verkocht; dit in vergelijking met 180 miljoen in Nederland. Daarnaast wees de gezondheidsenquête van 2013 uit dat bijna 13% van de Belgische volwassenen z-drugs of benzodiazepines ((z-)BZD) had gebruikt in de afgelopen twee weken (WIV-ISP, 2013). De helft van deze gebruikers gaf aan dagelijks gebruik te maken van (z-)BZD voor minstens 6 weken (Anthierens 2012).

Deze hoge cijfers dwingen extra aandacht van ons als zorgverstrekkers af. Om huisartsen in de nabije toekomst ondersteuning te kunnen bieden in het opvolgen van het (z-)BZD-gebruik van hun patiënten, werken zes academische centra voor huisartsgeneeskunde samen aan een onderzoek naar de effectiviteit van een blended care programma. In dit blended care programma wordt de zorg door de huisarts aangevuld met een online leermodule, waarmee patiënten grotendeels zelfstandig aan de slag kunnen. Deze interactieve leermodule reikt hen bijkomende inzichten aan. Hiertoe wordt een pragmatisch, gerandomiseerde klinische studie opgestart. Dat betekent dat het onderzoeksopzet zo goed mogelijk trouw blijft aan de gewone zorg, en dat er gewerkt zal worden met een controle en experimentele groep.

Wat meten we?

We werken met rapportering van de arts, zelfrapportage door de patiënt en analyse van urinestalen

We gebruiken deze drie bronnen om een verandering in het gebruik van (z-)BZD, slaap-  en levenskwaliteit bij de deelnemende patiënten te detecteren.

Van de arts vragen we om bij elk bezoek van de patiënt, waarin het gebruik van (z-)BZD aan bod komt, een beknopt registratieformulier in te vullen. Dit gedurende de eerste zes maanden van de opvolging.

Daarnaast wordt de patiënt gevraagd om op vijf momenten een online vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst verzamelt gegevens over de slaap- en levenskwaliteit, en bevraagt het gebruik van medicatie en alcohol. Deze vijf momenten zijn gespreid over één jaar.

 

Urinestalen worden op drie momenten verzameld in de huisartspraktijk. De patiënt krijgt hiervoor steeds een geautomatiseerde herinnering.

Big bird trial procedures_NL.jpg

Wat heeft u nodig?

Voornamelijk de juiste patiënten in uw praktijk.

De moeilijkheid in deze studie ligt erin voldoende patiënten, die in aanmerking komen voor deelname, te bereiken. Het is namelijk zo dat de patiënten (z-)BZD op de eerste plaats dienen te nemen voor slaapproblemen, en dat ze over basisvaardigheden om met de computer en het internet te kunnen werken, moeten beschikken. De exacte in- en exclusiecriteria voor deze studie kan u hier raadplegen.

Al het materiaal dat u nodig heeft om met deze studie te starten, wordt geleverd door het studieteam. Enkel een computer met internettoegang dient u zelf te voorzien.

 

Financiering

 

Deze studie wordt gefinancierd door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

In samenwerking met

partners_logos.jpg
 

Contact

Bedankt! Je bericht werd verstuurd.

Sponsor: UZ/KU Leuven

PI: prof. dr. Cathy Matheï

studiecoördinator: prof. dr. Marc Van Nuland

projectmanager: Kristien Coteur

 

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon