Big Bird studie

de effectiviteit van een gemengd zorgprogramma voor

de afbouw van benzodiazepinegebruik voor slaapstoornissen 

in de eerstelijnszorg onderzoeken

 

 

Waarom deze studie?

 

In België wordt er veel slaapmedicatie voorgeschreven. Hiervoor dient men een arts, meestal de huisarts, te raadplegen. We weten dat huisartsen het vaak moeilijk vinden om slaapgewoontes te bespreken met patiënten. Om huisartsen en patiënten te kunnen ondersteunen in het verbeteren van de slaapkwaliteit hebben we een hulpmiddel ontwikkeld. Het gaat om een website die patiënten informeert en de huisarts helpt om het thema te behandelen tijdens de consultaties.

Een vergelijkbaar opzet werd reeds op kleine schaal onderzocht en gaf positieve resultaten. Met dit onderzoek willen we nagaan of die resultaten ook effectief aan het gebruik van de website zijn toe te schrijven.

Doel van de studie

  • Twee huisarts-gestuurde werkwijzen vergelijken, in een levensechte omgeving

  • Veranderingen in slaap- en levenskwaliteit en medicatiegebruik in kaart brengen

  • Veranderingen in het voorschrijfgedrag van de arts in kaart brengen

 

Werkwijze

  • Huisartsen worden ingedeeld in twee groepen. Als de huisarts behoort tot de controlegroep, krijgt de patiënt de standaardzorg door de huisarts. Als de huisarts behoort tot de interventiegroep, wordt de standaardzorg geboden én hebben zowel arts als patiënt toegang tot een online zelfstudiemodule.

  • Via een gerandomiseerde studie, wat betekent dat de huisarts en patiënt op voorhand niet weten tot welke groep ze zullen behoren. 

  • Via grootschalig onderzoek, met ongeveer 120 artsen en 1200 patiënten, verspreid over België.

Vrouwelijke dokter