StaVaZa / SIT

Oftewel Stand Van Zaken...want goed nieuws!


Momenteel nemen 120 huisartsen in België deel aan de Big Bird studie.

En samen hebben zij reeds 704 patiënten warm gemaakt om mee te stappen in ons project!

De ultieme deadline om 1200 patiënten geïncludeerd te hebben, is 20 december 2019.

Maar zoals we nu bezig zijn, rekenen we erop dat dit eerder zal gebeuren, GO TEAM!

Autrement dit SITuation...parce qu'on a de bonnes nouvelles!


À ce moment, 120 médecins généralistes en Belgique participent à l'étude Big Bird. Ensemble, ils ont activé déjà 704 patients pour prendre part à notre projet!

La date d'échéance ultime pour avoir inclus 1200 patients est 20 décembre 2019.

Mais vu la manière dont nous progressons maintenant, nous sommes sûr que nous n'y aurons pas besoin, GO TEAM!


Recente blogposts

Alles weergeven

UGent zoekt experts

Collega-onderzoeker Melissa Ceuterick van UGent zoekt deskundigen in verband met het gebruik en de afbouw van benzodiazepines en z-drugs. Dit voor deelname aan een focusgroep in de laatste week van fe